ISO-certifiering hos Tunghantering

ISO-certifiering hos Tunghantering

sbcert iso logo

Hos Tunghantering prioriterar vi ständigt att upprätthålla och förbättra våra processer och metoder för att säkerställa bästa möjliga tjänst för våra kunder. Vårt åtagande att uppnå och bibehålla excellens inom alla våra tjänster har lett till framgångsrika certifieringar enligt internationella standarder.

Våra ISO-certifikat:

SS-EN ISO 9001:2015

Denna standard representerar kraven för ett ledningssystem för kvalitet. Genom denna certifiering kan vi stolt säga att Tunghantering alltid strävar efter att uppfylla våra kunders behov, samtidigt som vi ständigt förbättrar våra tjänster och interna processer.

SS-EN ISO 14001:2015

Denna miljöledningssystemstandard visar att vi på Tunghantering tar vårt miljöansvar på största allvar. Genom denna certifiering kan vi garantera att våra tjänster genomförs på ett miljömedvetet sätt, med minimal påverkan på vår omgivning.

SS-EN ISO 45001:2018

Som en standard för ledningssystem för arbetsmiljö, säkerställer denna certifiering att Tunghantering är engagerade i att skydda vår personal och alla som är involverade i våra projekt från arbetsrelaterade risker och skador.

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem omfattar lyft och transporter inom främst industri- och byggnadssektorn. Det betyder att alla våra projekt, stora som små, styrs av de stränga riktlinjer och procedurer som anges i våra certifikat. Detta säkerställer att varje jobb vi utför håller högsta möjliga standard när det gäller kvalitet, miljöskydd och arbetsmiljö.

Förpliktelse till excellens

Genom dessa certifikat förbinder sig Tunghantering till att ständigt förbättra, övervaka och revidera våra processer för att säkerställa att vi inte bara uppfyller, utan överträffar standarderna. Detta åtagande reflekterar vårt fokus på kundnöjdhet, hållbarhet och arbetsmiljösäkerhet.

Tack för att du valde Tunghantering – där kvalitet, miljömedvetenhet och säkerhet alltid går hand i hand.