Integritetspolicy

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR TUNGHANTERING I NORRKÖPING AB

Bakgrund

Tunghantering i Norrköping AB tar ditt integritetsskydd på största allvar. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter. Vi följer alltid gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Tunghantering i Norrköping AB. Har du några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på jerry [at] tunghantering.se.

De personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in personuppgifter när du tar kontakt med oss, beställer våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder insamlade uppgifter

Dina uppgifter används för att:
– Fullfölja avtal med dig som kund, leverantör eller samarbetspartner.
– Ge dig information och service i samband med ditt köp av våra tjänster.
– Förbättra våra tjänster och kundservice.
– Uppfylla juridiska skyldigheter.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, om det inte krävs för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal eller lag.

Skydd och lagring av dina personuppgifter

Vi har rutiner och åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen och begära dataportabilitet.

Analysverktyg, cookies och referensdelningar

Vi använder analysverktygen Google Search Console, Yoast och Google Analytics för att förstå hur våra besökare interagerar med vår webbplats, vilket hjälper oss att förbättra din upplevelse som användare. Dessutom använder vi projektverktyget aajoda.com för att publicera och dela referensprojekt från vår vardag. I varje referensprojekt delning ingår det bilder och beskrivande text om det specifika projektet samt i vissa fall information om beställaren, som oftast är företag.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (dator, mobiltelefon eller surfplatta) när du besöker en webbplats. Cookies används för att webbplatser ska fungera effektivt och för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare.

Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

1. Sessionscookies: Dessa cookies är temporära och försvinner när du stänger din webbläsare.
2. Varaktiga cookies: Dessa kvarstår även efter att webbläsaren stängts och kan användas av vår webbplats för att känna igen din dator när du öppnar din webbläsare och surfar på internet igen.
3. Tredjepartscookies: Dessa sätts av andra webbplatser, t.ex. de analysverktyg som nämnts ovan, för att spåra användarens beteende.

Du har möjlighet att acceptera eller neka cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du väljer att neka cookies kan det påverka webbplatsens funktionalitet och din användarupplevelse.

Övrigt

Tunghantering i Norrköping AB arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och kvaliteten i alla aspekter av vår verksamhet. Genom våra tydliga riktlinjer inom trafiksäkerhet, brandskydd och arbetsmiljö strävar vi efter att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla involverade parter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid större förändringar kommer vi att informera om detta.

Kontakt

Om du har frågor kring denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på jerry [at] tunghantering.se.

GDPR – DINA RÄTTIGHTETER SOM ANVÄNDARE

Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) har du som besökare och användare av vår tjänst vissa rättigheter:

1. Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära kopior av data som vi kan ha om dig, även om denna information primärt är icke-personlig och aggregerad.

2. Rätt till rättelse: Även om vi inte samlar in personlig information direkt via vår webbplats, har du rätt att informera oss om du önskar att eventuella data om dig som vi kan ha ska rättas.

3. Rätt att radera: Under vissa förutsättningar kan du begära att vi raderar eventuell data vi kan ha om dig.

4. Rätt att begränsa behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av eventuell data vi kan ha om dig.

5. Rätt till invändning mot behandling: Du har rätt att invända mot eventuell behandling av data vi kan ha om dig.

6. Rätt till dataportabilitet: Även om detta primärt inte gäller icke-personlig data, har du rätt att begära att vi överför eventuell data vi kan ha om dig till en annan organisation, eller direkt till dig.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på vår e-post: jerry [at] tunghantering.se.

Information om datainsamling

Vi samlar inte in några personuppgifter direkt via vår webbplats. De data vi samlar in kommer från analysverktyg som Google Search Console, Yoast och Google Analytics. Denna information är oftast icke-personlig och aggregerad, vilket innebär att den inte kan användas för att identifiera en enskild person. Informationen används primärt för att förbättra webbplatsens användarupplevelse.